عربی راهنمایی و متوسطه اول :: بارم بندی عربی

عربی راهنمایی و متوسطه اول

مجموعه نمونه سئوالات تخصصی و مطالب آموزشی

عربی راهنمایی و متوسطه اول

مجموعه نمونه سئوالات تخصصی و مطالب آموزشی

6 مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بارم بندی عربی» ثبت شده است

بارم بندی جدید عربی هفتم-نوبت دوم+دانلودفایل

مبین دشتی | يكشنبه, ۱ دی ۱۳۹۲، ۰۵:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

بارم بندی امتحان کتبی عربی پایه اوّل (هفتم)

دوره اوّل متوسّطه

نوبت دوم

(از درس اوّل تا دهم تقریباً 4 نـمره و درس یازدهم تا پایان تقریباً 11 نـمره)

مهارت ها

شماره

موضوع

نـمره

جمع

الف:

مهارت ترجمه

1

ترجمۀ جمله های عربی به فارسی از امثال و حکم

2

5/5 نـمره

2

ترجمۀ جمله های عربی به فارسی از سایر بخش ها

2

3

ترجمه فعل ماضی با توجّه به مثال(مانند تمرین سوم درس هجدهم)

5/0

4

ترجمه فعل ماضی در جمله (مانند تمرین سوم درس یازدهم. زیر فعل ماضی خط کشیده شودو)

5/0

5

ترجمه جمله های عربی به فارسی (روزهای هفته ،نام فصل ها یا رنگ ها)

5/0

ب:

مهارت

واژه شناسی

1

تشخیص کلمۀ ناهماهنگ در میان چهار کلمه (دو مورد)

5/0

2 نـمره

2

مترادف و متضاد (دو مورد، فقط از تمرینات کتاب و دقیقاً شبیه صفحه 59 کتاب طراحی شود.)

5/0

3

نوشتن معنای دو کلمه در جمله

5/0

4

نوشتن اسم هر تصویر به زبان عربی (ارائۀ دو تصویر)

5/0

ج:

مهارت

شناخت و

کاربرد قواعد

---------------------

1

شناخت و کاربرد ضمیر و  فعل ماضی

2

5/2 نـمره

2

شناخت و کاربرد اسم مفرد، مثنّی و جمع و اسم اشاره

5/0

د:

مهارت

درک و فهم

1

پر کردن جاهای خالی با کلمات مناسب (چهار سؤال دو گزینه ای)

5/0

3 نـمره

2

سؤال جور کردنی از کاربرد واژگان (وصل کردن کلمات ستون اول به ستون دوم) چهار مورد

و یا ارائه پنج کلمه که یکی اضافه است و چهار جمله دارای جای خالی که باید جای خالی با کلمه مناسب کامل شود.

1

3

جمله سازی با کلمات پراکنده با توجّه به ترجمۀ فارسی داده شده.  (دو جمله)

5/0

4

درک مطلب

(ارائه متن و طراحی 4سؤال یا ارائه چهار جمله و تعیین درست و غلط آن ها بر اساس مفهوم هر جمله)

1

ه:

مهارت

مکالمه

 

مکالمه (پاسخ کوتاه یک یا دو کلمه ای به جمله های دارای حروف و اسماء استفهام. شامل پنج جملۀ پرسشی با «هَل، أ / أینَ / مَن، مَنْ هوَ، مَنْ هیَ/ ما، ما هوَ، ما هی، ماذا / کَم»)

2

2 نـمره

                                                جمع نـمره ها

15

 
دانلود در ادامه مطلب

  • مبین دشتی

بارم بندی تمام دروس هفتم

مبین دشتی | شنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۲، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۱ نظر
باروبنه نمرات دروس هفتم بسته شد دانلودبارم بندی
دانلودبارم بندی
  • مبین دشتی

بارم بندی جدیدعربی هفتم نوبت اول+دانلود فایل

مبین دشتی | دوشنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۲، ۰۷:۲۷ ق.ظ | ۱ نظر

20نمره کتبی به آب رفت

بارم بندی عربی هفتم برمبنای 

15

به

5

شد

توجه

بارم بندی

عربی هفتم

تغییر

کرد

دانلود درادامه مطلب

  • مبین دشتی

بارم بندی شفاهی عربی هفتم متوسطه

مبین دشتی | يكشنبه, ۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۰۴:۳۰ ب.ظ | ۵ نظر

بارم بندی پنج نمره امتحان شفاهی

عربی پایه اوّل (هفتم) دوره اوّل متوسّطه 

نوبت اوّل و دوم

مهارت ها

شماره

موضوع

نـمره

مهارت های خواندن،

شنیدن، سخن گفتن

 

1

روان خوانی (خواندن بدون مکث و خطا و تلفّظ صحیح مخارج حروف)

2

2

مکالمۀ ساده در حدّ کتاب درسی به صورت پاسخ به جمله های پرسشی

(دارای ما، ماذا، ما هوَ، ماهیَ، مَنْ، لِمَنْ، أینَ، مِنْ أینَ، کَم، هَلْ، أ)

3

                                                  جمع نـمره ها

5

 به چند نکته دراین رابطه درادامه مطلب نیز توجه بفرمائید

  • مبین دشتی

بارم بندی عربی هفتم نوبت دوم

مبین دشتی | دوشنبه, ۴ آذر ۱۳۹۲، ۰۹:۵۱ ق.ظ | ۰ نظر

دانلود فایل بارم بندی عربی اول متوسطه - خردادماه

دانلود

یادآوری:درشماره 1مهارت ترجمه می توان هم ازاحادیث وهم ازامثال وحکم سئوال طرح کرد.

بارم بندی رادرادامه مطلب مشاهده کنید

دانلود بارم بندی هردو نوبت بصورت یکجا در ادامه ی مطلب

  • مبین دشتی

بارم بندی عربی هفتم(اول متوسطه جدید)نوبت اول

مبین دشتی | چهارشنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۹۲، ۰۳:۵۲ ب.ظ | ۲ نظر

دانلود فایل بارم بندی عربی اول متوسطه - دی ماه

دانلود

یادآوری واصلاحیه :دربندالف از4نمره اختصاص داده شده2نمره به ترجمه ی احادیث و2نمره باقیمانده به ترجمه جملات عربی به فارسی(مفرد مثنی وجمع سالم ومکسر)وهرکدام 0/5نمره اختصاص می یابد.

بارم بندی رادرادامه مطلب نیزمی توانید مشاهده کنید

دانلود بارم بندی هردو نوبت بصورت یکجا در ادامه ی مطلب

  • مبین دشتی

ابزار هدایت به بالای صفحه